Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Ledere på tvers av verdikjeden diskuterte mulighetene serialiseringen fra FMD gir bransjen


Simen Kjellberg i Kezzler.

Tirsdag denne uken arrangerte Nomvec topplederseminar for å diskutere og se på muligheter serialisering av legemidler gir. Ny teknologi påvirker prosessene i bransjen, og hvordan nettopp dette skal gjøres var blant det som ble diskutert i rommet.

Tobias Beer, COO i European Medicines Verification Organization (EMVO) åpnet seminaret ved å gå gjennom hvordan systemet et bygget og hvilke tekniske muligheter serialisering gir.

– Å sikre pasientsikkerhet var utgangspunktet for systemet. Nå har vi et oppdrag om å utvikle og digitalisere systemet videre. Under covidkrisen kunne vi for eksempel hatt nytte av å bruke systemet til å se hvilke produkter det var høy etterspørsel etter. Dette avhenger av samtykke fra eierne av dataene, og det er apotekene som eier dataene, sa Beer.

Akkurat nå er utvikling av et system for å effektivt håndtere alle varsel i verifikasjonssystemet prioritert av EMVO og National Medicines Verification System (NMVO).

– Dette systemet skal gjøre det mulig for kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene, slik at man bedre kan få undersøkt varslene som kommer opp når man forsøker å skanne ut pakninger i apotek. Det er realistisk at vi får et slikt system på plass i slutten av 2021, sa Beer.

Ken Tesaker og Kai Mjaanes i Nomvec.

– Utviklingen gir enorme muligheter dersom vi knekker koden for hvordan vi kan samarbeide mellom aktørene

Lars Rinnan er grunder og CEO for Amesto Nextbridge, et av Norges ledende miljø for Analytics. Rinnan er også en av Norges mest anerkjente foredragsholdere og gikk gjennom hvordan teknologi endrer bransjer, og forskjellen mellom eksponentiell og lineær utvikling.

Lars Rinnan i Amesto Nextbridge.

– På 30 lineære steg kommer man 30 meter, på 30 eksponentielle steg, derimot, kommer man over en milliard meter. Eksponentiell utvikling er et nøkkelpunkt i å forstå det som skjer, og de som forstår dette får et konkurransefortrinn. 3D-printing er et godt eksempel. Dette er en 34 år gammel teknologi. Her har det skjedd mye over disse årene, og nå eksploderer det, sa Rinnan.

Han brukte vaksineutvikling som et eksempel på et område som endrer seg raskt.

– Normalt sett tar det mange år å utvikle en vaksine, men nå er det snakk om å få utviklet en vaksine mot covid-19 i løpet av tolv til 18 måneder. Her bruker man Artificial intelligence (AI) og maskinlæring for å se mønster i store datamengder, og deretter utvikle vaksiner. Dette er jeg sikker på vil endre legemiddelindustrien videre. Her snakker vi om en sammenfatning av store og etablerte selskaper, start-ups, immunologer, leger samt statistikkfolk som jobber sammen. Kombinerer man disse får vi en potent miks, som vi ser nå, sa Rinnan.

– Dette utviklingen kommer som et godstog. Her gjelder det å henge med. Man må ned å prøve og teste for å få konkrete erfaringer. Utviklingen gir enorme muligheter for legemiddelindustrien, og man må gripe mulighetene, sa Rinnan.

QR-koder og reisen til et produkt

Simen Kjellberg er Corporate Strategist & Head of Partnerships i Kezzler, som er Norges fremste miljø innen serialisering. Han viste hvordan serialisering utnyttes kommersielt i andre bransjer.

– Grunnarbeidet med serialisering i pharmabransjen er gjort. FMD-prosjektet har gjort arbeidet med å merke pakninger og få på plass endringer i pakkelinjene. Dette gir et godt grunnlag for digitalisering.

Kjellberg dro frem et eksempel fra Asia og et merke som tilbyr morsmelkerstatning. Her kan brukerne skanne en QR-kode på pakningen og følge hele reisen til produktet.

– Her følger man produktet gjennom hele verdikjeden. Ved å skanne koden ser man hvor produktet kommer fra, om det produseres miljøvennlig også videre. Dette er en stor trend i andre bransjer. Bruken av avanserte strekkoder ligger langt foran andre steder i verden. Gjennom serialisering kan vi bidra med økt verdiskaping for brukerne, sa Kjellberg, som hadde flere gode innspill til hvordan man kan bruke serialisering.

– Vi kan bruke serialisering til å være transparente og drive omdømmebygging for et selskap eller en bransje. Det er når aktører deler data seg imellom at vi får de store verdiene i serialisering. Hva med å bruke serialisering til et virtuelt beredskapslager, da vet man hvilke produkter man begynner å gå tom for, man kan flytte på varer også videre, sa Kjellberg.

Sette ned arbeidsgrupper

Etter foredragene var det lagt opp til gruppearbeid hvor tre grupper, av både de som var til stede og Teams-deltakere, skulle diskutere hvordan man skal gå videre frem for å utvikle systemet.

Kurt Haga i Norsk Medisinaldepot AS foreslo å bruke serialiseringen til beredskapslagring.

– Da har vi kontroll på hvor varene er til enhver tid. Vi har også diskutert å bruke systemet til retur av medisiner som har gått ut på dato i apotek. Også har vi diskutert det å utforske hvordan vi kan bruke serialiseringen til å legge inn mer informasjon, enten direkte til pasienten eller til den som jobber i apotek, sa Haga.

Bjørn Fuglaas i Gevirgroup fortalte at de hadde diskutert muligheten for å vise hva man er stolt av.

– Her har vi muligheten til å vise frem hele verdikjeden. Først må vi se på hvilke muligheter vi har, og deretter ta for oss begrensningene, sa Fuglaas.

Britt Moe Flata, daglig leder i Sanofi og Karita Bekkemellem i LMI var enig med Fuglaas.

Karita Bekkemellem i LMI, Britt Moe Flatla i Sanofi og Simen Kjellberg i Kezzler.

– Ved hjelp av QR-koden kan man muliggjøre å se reisen legemiddelet har hatt, slik kan vi gjenskape stoltheten. Ting må skje raskt og vi må tenke utenfor boksen, sa Flatla.

– Her har vi en underkommunisert skatt, for å ta ut det kommersielle potensialet må vi være ærlige på begrensninger vi har i dag, bygge tillit og sette ned arbeidsgrupper, sa Bekkemellem.

Pasienten først

Renee C. Amundsen i Merck påpekte at NoMVO må være bestiller videre, slik at alles interesser ivaretas.

– Det gir en fantastisk mulighet for omdømmebygging for hele bransjen. Vi har ikke tid til lange utredninger, vi må være raskt i gang med å være innovative og teste ut, sa Amundsen. 

Fuglaas mener det må bygges på den tilliten som allerede finnes.

– Tenk på hva vi allerede har gjennomført. Her må vi bygge videre. Vi kan se på muligheten for å bruke Farmastat som statistikkilde.

Kai Mjaanes, daglig leder i Nomvec, summerte opp møtet til slutt.

– Vi skal sørge for å få realisert prosjekter som kan bygge tillit til fortsatt samarbeid.

– Pasienten settes først, vi må spørre hva som er verdifullt for pasienten og starte derfra, sa Mjaanes.

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates