Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Oppdatering august – forfalskning stoppet i Europa og overgangsordninger


Grafen viser at antall feil har gått ned, og antall transaksjoner opp.

Feilprosenten i Norge har gått ned til 0,7-0,8 prosent, og det jobbes for fullt for å klassifisere de ulike feilmeldingene.

I resten av Europa ligger gjennomsnittet av feilmeldinger på 3 til 3,5 prosent. I de fleste andre land er det også overgangsordninger, frem til falske feilmeldinger har blitt betydelig lavere. Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes, forteller at antall feilmeldinger i Norge har gått jevnt og trutt ned siden systemet ble tatt i bruk 9. februar i år.

– I vår definerte vi syv prioriterte prosjekt for å få ned antall feilmeldinger. Det har vært et tverrspenn i disse prosjektene, alt fra feil i vårt system, feil i apoteksystemene, feil oppsett på skannere også videre. Vi satt i gang feilanalyser og tiltak, og har nå ordnet opp i disse feilene. Det er et helt nytt system, så vi må fortsatt rette på noe, og vi kommer sikkert til å finne nye feil. Det jobber vi med å løse nå, sier Mjaanes.

Grafen viser at antall feil har gått ned, og antall transaksjoner opp.

Samtidig er det stadig flere produsenter som kobler seg til systemet, og mengden produkt øker. For at utleveringene i apotek ikke skal stoppe opp, har Statens Legemiddelverk (SLV) godkjent at det praktiseres overgangsordninger frem til 1. oktober. Frem til denne datoen vil alt av klassifiserte feilmeldinger kunne overstyres i apotek.

Kai Mjaanes
Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes.

– I september vil det foregå oppdateringer i apoteksystemet Farmapro. Det er nødvendig for at vi fra 1. oktober, dersom alt går som planlagt, kan legge på informasjon fra SLV i apotekene knyttet til hver feilmelding. Slik at man da får beskjed om hvordan feilmeldingen skal håndteres, sier Mjaanes. I tillegg har legemiddelverket inntil videre godkjent at apotekene ikke sender verifikasjonsforespørsel på produkter som ikke har fått lastet opp batchdata.

Norge er ett av landene hvor sykehusene ikke har lykkes i å tilkobles systemet enda. Det er foreløpig ikke klart når sykehusene vil være koblet til systemet.

Forfalskning oppdaget i Europa

I juni ble det meldt at systemet for første gang stoppet falske legemidler i Europa. I Nederland ble forfalskninger av kreftlegemiddelet Avastin, som originalt er Roche sitt produkt, stoppet. Her ble forfalskningen fanget opp av systemet. Den samme type pakning ble også oppdaget i Bulgaria. Disse to eksemplene viser at systemet fungerer.

– Fire pakker med uriktig informasjon ble oppdaget hos en parallelldistributør, og saken blir etterforsket av nederlandske og bulgarske myndigheter. Foreløpig er det ingen rapporter om at falske legemidler har nådd apotek eller pasienter, sier European Medicines Agency.

This article is relevant for:

For Marketing Authorization Holders
For Pharmacies
For Wholesalers
General information
News & updates

Other news and project updates