Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Norsk oversettelse av FMD-regelverket er nå tilgjengelig


10. oktober ble den norske oversettelsen av Delegated Regulation (DR) publisert i lovdata.

I regelverket finner man blant annet formål og definisjoner, virkeområde, tekniske spesifikasjoner, krav til 2D-matrikskoden og forseglingen, opprettelse, drift og tilgang til databasesystemet, forspliktelser for MT-innehavere, parallellimportører og parallelldistributører, nasjonale myndigheters forpliktelser og overgangsbestemmelser. Nå oversatt til norsk.

Regelverket kan leses i sin helhet her:

https://lovdata.no/static/NLX3/32016r0161.pdf

This article is relevant for:

For Marketing Authorization Holders
For Pharmacies
For Wholesalers
General information
News & updates

Other news and project updates