Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

– Det positive er at systemet fungerer bra


De første apotekene er i gang med å skanne 2D-matrikskodene som skal stoppe forfalskede legemidler fra å havne på det europeiske markedet. Mye gjenstår før alt er klart, men systemet er oppe og går.

Apotek 1 på Bryn er ett av 20 apotek som er med i pilotprosjektet hvor de skanner 2D-matrikskodene på pakningene mot den nasjonale databasen. I forrige uke viste daglig leder hos Apotek 1 på Bryn, Bjørnar Børja frem hvordan piloten fungerer i praksis. Børja forteller at prosjektet så langt har gått som forventet.

– Nå er det 20 prosent av pakningene som går igjennom, resten viser rødt. Det er stort sett 70-80 prosent av kodene som ikke fungerer, av det vi leverer ut. Det betyr at omtrent 20 prosent av pakningene er meldt inn til den nasjonale databasen, sier Børja og legger til at det er utfordrende, men spennende å være med som et av pilotapotekene i prosjektet.

– Produsentene må følge opp

Det gjenstår fremdeles en stor jobb for produsentene med å melde sine produkter inn i databasen innen 9. februar. Direktør for teknologi og e-helse i apotekforeningen, Terje Wistner, forteller at den gode nyheten er at systemene er satt opp og fungerer som de skal.

– På prosess-siden ser vi dermed at vi er nødt til å tilpasse dette bedre i forhold til flyten i prosjektet. Det er derfor piloten er bra å ha. Utfordringen er at det er en del 2D-pakker i omløp, som ikke er meldt inn i den nasjonale databasen. Enten er det noe feil med koden, eller er det noe som ikke gjort riktig fra produsentenes side, og dermed får man rødt lys. Dersom pakningen ikke er meldt inn, så får man også rødt lys. Børja sier at dette gjelder en stor del av pakningene her på Bryn. Dette er det viktig at vi får ryddet opp i, så snart som mulig frem til 9. februar, sier Wistner.

Nomvec falske legemidler

Apotek 1 på Bryn i Oslo er ett av apotekene som er med i pilotprosjektet. Her skanner daglig leder Bjørnar Børja en av de reseptbelagte pakningene med 2D-matrikskode og forsegling.

Datasystemet skal gi grønt lys når pakningene med den todimensjonale koden skannes hos apotekene. Dersom det lyser rødt skal pakken legges i karantene. Wistner peker på to mulige årsaker til at kodene kan være feil.

– Det kan for eksempel være satt inn feil rekkefølge i koden, eller at produsentene ikke følger den standarden som de skal følge, forklarer Wistner.

For at forfalskningsdirektivet skal være klart til 9. februar 2019, må hver eneste reseptpliktige legemiddelpakning ha en 2D-matrikskode trykket på utsiden. I tillegg skal alle pakkene ha en forsegling som skal vise at pakningen ikke har vært åpnet og tuklet med (tamper evidence). Her har produsentene et ansvar.

– En produsent som introduserer produkt inn i det norske markedet må gjøre to ting: sørge for at 2D-koden er riktig, og sørge for at den ligger i databasen. Dette er ansvaret som ligger på produsentene. Klarer de å følge opp dette, så klarer vi å sjekke ut pakningene etterpå. Da får vi en riktig tilnærming, for da får vi avdekket de legemidlene som faktisk er falske, sier Wistner.

Kvalitetsrådgiver i Apotek 1, Grete Hope, er enig med Wistner om hva som nå er hovedutfordringen.

– Det er alle legemidlene som ikke er meldt inn. Vi har fått beskjed at mye vil bli meldt inn i løpet av januar, men en del vil også ikke bli meldt inn. Overgangsfasen vil bli utfordrende. Det er ikke klart enda hva vi skal gjøre med de som får rødt lys, så det må vi få en avklaring på, forteller Hope.

Testing på flere nivå for å avdekke avvik

Driftsselskapet Nomvec, som er underlagt foreningen Nomvo, har ansvaret for å gjennomføre og betale for sikkerhetstiltakene. Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes, sier at det viktigste nå er å få testet det norske verifikasjonssystemet grundig før 9. februar.

– I tillegg til pilottestingen, som er kjempeviktig for oss, gjør vi også testing sammen med andre land av verifikasjonssystemet og den europeiske HUBen. Testingen bekrefter at systemene fungerer slik vi forventer, og hjelper oss også med med å avdekke avvik i systemene som vi nå har tid til å rette før 9. februar.

Mjaanes sier at det fortsatt er for få produsenter som er tilkoblet og som laster data inn i systemet.

– Begge deler er produsentenes ansvar. EMVO – Den europeiske organisasjonen – var tidlig ute i vår og minnet produsentene på ansvaret. Produsentene må gjøre tre ting nå: 1) sørge for at de er tilkoblet systemet, 2) laste opp data for alle produktene som er i markedet og 3) kvalitetssikre dataene som er lastet inn, sier Mjaanes.

This article is relevant for:

For Pharmacies
General information
News & updates

Other news and project updates