Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Om en liten måned vil legemidler på resept se slik ut. De vil alle ha en unik 2D-matrikskode, som skal skannes i apotek, samt en forsegling som vil vise at medisinen ikke er blitt tuklet med.

Én måned til forfalskningsdirektivet trer i kraft


Den 9. februar 2019 vil det nye EU-direktivet mot forfalskning av legemidler være på plass.

Lørdag om fire små uker vil det ikke lenger være mulig å få inn falske legemidler i den legale distribusjonskjeden. EU-regulativet gjelder alle reseptbelagte legemidler. Pakninger produsert fra og med 9. februar vil inneholde en unik 2D-matrikskode, samt en forsegling for å vise at pakken ikke er blitt åpnet og tuklet med i veien fra produsent til pasient.

Driftsselskapet Nomvec, som er underlagt foreningen Nomvo, har ansvaret for å gjennomføre og betale for sikkerhetstiltakene. Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes forteller at de så langt er i god rute til 9. februar.

– Vi har testet mot apotek og vet at systemet fungerer bra. Vi fortsetter å teste i januar, men så langt fungerer verifikasjonssystemet som forventet. Per dags dato er omtrent 900 apotek satt opp i systemet, og de siste apotekene er i ferd med å bli satt opp nå. Det som er kritisk er at produsentene nå fortsetter og laste opp pakningsdata, og at de blir ferdig med det før 9. februar. Nå jobber vi videre med å bli enig med alle aktørene om hvordan de felles prosessene skal være, forteller Mjaanes.

Pilotprosjektet viste i desember at systemet i apotek fungerer som det skal, men at det på den tiden var få produsenter som hadde meldt inn legepakninger i databasen. Direktør for teknologi og e-helse i apotekforeningen, Terje Wistner, har en oppfordring til alle produsentene.

– En produsent som introduserer produkt inn i det norske markedet må gjøre to ting: sørge for at 2D-koden er riktig, og sørge for at den ligger i databasen. Dette er ansvaret som ligger på produsentene. Klarer de å følge opp dette, så klarer vi å sjekke ut pakningene etterpå. Da får vi en riktig tilnærming, for da får vi avdekket de legemidlene som faktisk er falske, sier Wistner.

This article is relevant for:

For Marketing Authorization Holders
General information
News & updates

Other news and project updates