Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Nomvecs arbeid i koronatidene


MØTER: Slik ser det ut når Nomvec har nettbaserte møter.

I Nomvec jobber alle de ansatte hjemmefra nå og i tiden fremover. Det er satt opp felles videomøter tre ganger i uken for å holde kontakten.

– På den måten får vi sett hverandre litt likevel, og det er fint, sier daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes.

Mjaanes forteller at arbeidet fortsetter som før så godt det lar seg gjøre. Digitale verktøy som Skype blir flittig brukt av de ansatte i Nomvec om dagen.  

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates