Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Nye styremedlemmer i NoMVO


Anne-Lise Härter og Knut Haga.

Anne-Lise Härter i Apotekforeningen og Kurt Haga i Norsk Medisinaldepot AS går inn i NoMVO-styret.

De ble valgt inn på generalforsamlingen som ble avholdt i mai.

Kurt Haga er direktør for Tender and Sales i Norsk Medisinaldepot AS. Haga har lang erfaring innenfor legemiddel– og apotekbransjen. Han er utdannet Cand. Pharm fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i Ledelse fra Handelshøyskolen BI. Tidligere har Haga jobbet i legemiddelindustrien, før han ble ansatt som apoteker ved Vitusapotek Volvat i Oslo. Haga har jobbet i ulike roller i Vitusapotek/NMD i 16 år, der han både har vært ansvarlig for avtalen mellom NMD og sykehus/sykehusapotek, Salgsdirektør for Ditt Apotek, Salgs- og Driftsdirektør for Vitusapotek, og nå som Direktør for Tender and Sales.

Han inngår som medlem i NoMVO-styret med bakgrunn som leder for Legemiddelgrossistforeningen.

– En av de viktigste oppgavene for NoMVO fremover, er å sikre at systemet fungerer som det skal, inkludert god, effektiv etterlevelse av standardene, sier Haga.

Anne-Lise Härter er Direktør for e-helse i Apotekforeningen. Hun er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene.

– Jeg har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Jeg har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal, sier Härter.

Hva blir ditt viktigste bidrag inn i NoMVO-styret?

Å ivareta apotekbransjens interesser innenfor dette området.

Härter vil bidra til å sørge for at systemet er stabilt og fungerer godt for brukerne i en travel hverdag.

– Vi må sørge for at systemet ikke er til hinder for små leverandører av legemidler til det norske markedet, sier Härter.

This article is relevant for:

News & updates

Other news and project updates