Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

SLV utsetter avviklingen av de gjeldende overgangsordningene til 20. januar


Etter anmodning fra NoMVO-styret har Statens legemiddelverk (SLV) valgt å utsette avviklingen av den generelle overgangsordningen for sluttbrukere av verifikasjonssystemet til den 20. januar 2020.

SLV skriver i sin uttalelse at det ytterligere utsettelser ikke vil bli innvilget. De skriver også at det vil bli fortløpende vurdert om den neste planlagte overgangsordningen bør justeres innen 20. januar 2020.

Den opprinnelige fristen for avviklingen av gjeldende overgangsordning og innføring av ny overgangsordning var satt til 1. oktober 2019. SLV valgte, etter anmodning fra Norwegian Medicines Verification Organisation (NoMVO)-styret, å utsette denne fristen til 1. desember 2019. Etter ny anmodning fra styret velger altså SLV også i denne omgang å ta hensyn til risikovurderingen fra NoMVO-styret.

En del av de nye overgangsordningene, gjeldene fra 20. januar 2020, er at ikke lenger alle feilsignaler kan overstyres i apotekene, men at noen legemiddel-pakninger som utløser alarm kan bli satt i karantene.

This article is relevant for:

For Marketing Authorization Holders
For Pharmacies
For Wholesalers
General information
News & updates

Other news and project updates