Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Sykehus

Søknad om tilkobling for Sykehus


Sykehus regnes som “[…] persons authorised or entitled to supply medicinal products to the public […]” iht. Delegated regulation 2016/161, og faller dermed inn under samme kategori som bl.a. apotekene.

For å koble seg til systemet trenger brukerne en IT-leverandør som skal være godkjent for tilkobling til systemet. Beregn derfor god tid til å utvikle og teste løsninger dersom det ikke er planlagt å bruke en allerede godkjent leverandør.

Skjematisk prosessbeskrivelse

Prosessen med å bli tilkoblet er skjematisk fremstilt her: Prosessbeskrivelse for Sykehustilkobling

Søknad om tilgang

For å søke tilgang skal sykehus benytte standard søknadsskjema som finnes her: https://nomvec.no/news/wholesaler-account-with-the-norwegian-nmvs/. Dette skjemaet er imidlertid ikke tilpasset sykehus, vi har derfor utarbeidet en mock-up som viser hvordan sykehus skal koble til som finnes her: Mock-up for Sykehus (i noen nettlesere vises teksten feil, i så fall må dokumentet lastes ned og åpnes som pdf-dokument).

Tilkoblingsenhet

Fordi regulativet krever at transaksjoner skal være sporbare til konkrete brukersteder, og mange sykehus er store og geografisk spredt har det besluttet at enhetsnivået som skal kobles til er Klinikk eller tilsvarende. Dette er veiledende, for veldig små sykehus eller spesialsykehus kan det være hensiktsmessig å velge et annet nivå. Enheten som kobler til skal ha ansvar for legemiddelutlevering til pasienter/publikum og kan ikke være geografisk vanskelig å plassere. Fordi sykehusstrukturene er ulike har det vært vanskelig å komme frem til en eksakt definisjon, og derfor er Klinikk valgt. Dersom det er stor tvil om hva som er riktig nivå bør man kontakte Nomvec for avklaring slik at ikke søknaden blir avvist under behandling.

Underskrift

Nomvec krever at søknader og sluttbrukeravtaler inngås av noen med tilstrekkelig mandat fra virksomheten, typisk vil dette være noen på nivå 1 eller 2 ved sykehuset, klinikksjef for den aktuelle klinikken el. lign. Mange sykehus har rutiner for hvem som kan signere, og så lenge den som signerer har tilstrekkelig mandat gjennom sin stilling vil Nomvec akseptere dette.

This article is relevant for:

For Pharmacies
General information
News & updates

Other news and project updates