MT-innehaver

Onboarding

Informasjon om onboarding

MT-innehavere kan benytte seg av en On Boarding Partner (OBP) for å forenkle prosessen med opplastning av produktdata.

En OBP kan representere en eller flere MT-innehavere og vil ha tillatelse til å laste opp produktdata på vegne av en eller flere til EU-HUBen. For mer informasjon se EMVO sin OBP-portal.

 

Ved spørsmål om tilkobling til EU-HUBen må MT-innehavere kontakte EMVO: helpdesk@emvo-medicines.eu. Les mer på EMVO sine nettsider.

 

EMVO tilbyr en self –service-portal hvor flere av de mest stilte spørsmålene rundt tilkobling besvares. Her er det også en chat-funksjon for å raskt kunne få svar fra help-desk.