MT-innehaver

Registrering / Onboarding

Informasjon om onboarding

MT-innehavere må laste opp pålagt informasjon om legemidlene til EU-HUB, mer informasjon om hvordan opplasting skal gjøres kan leses på EMVO sine nettsider.

MT-innehavere kan, dersom de selv ikke laster opp produktdata til EU HUB, benytte seg av en On Boarding Partner (OBP) for å forenkle prosessen med opplastning av produktdata. En OBP kan representere en eller flere MT-innehavere og vil ha tillatelse til å laste opp produktdata på vegne av en eller flere til EU-HUBen. For mer informasjon se EMVO sin OBP-portal.

Ved spørsmål om tilkobling til EU-HUBen må MT-innehavere kontakte EMVO: helpdesk@emvo-medicines.eu. Les mer på EMVO sine nettsider.

EMVO tilbyr en self –service-portal hvor flere av de mest stilte spørsmålene rundt tilkobling besvares. Her er det også en chat-funksjon for å raskt kunne få svar fra help-desk.

Før opplasting gjørs til den norske NMVS må nye aktører må registrere seg hos Nomvec når de har fått markedsføringslisens og har aktivt salg i markedet. Ved registrering signeres avtale som kan lastes ned fra den engelske siden: MAH Agreement.