IT-leverandører

IT-leverandører

Leverandører av sluttbrukerløsninger til grossist, sykehus og/eller apotek kan utvikle integrasjon med NMVS NO (den norske databasen). En leverandør kan både representere en enkelt sluttbruker og/eller en gruppe sluttbrukere.

Prosess for tilkobling

Leverandører av sluttbrukerløsninger må følge følgende prosess for tilkobling til NMVS:

  1. Ta kontakt med Nomvec og informere om sin løsning
  2. Opprette bruker på SWS-portalen
  3. Ved behov ha et oppstartsmøte med Nomvec
  4. Utvikle og teste integrasjonen i tråd med prosessen beskrevet i SWS-portalen (NMVS Software Suppliers Portal (levert av Arvato)
  5. Gjennomføre baselinetester (lastes ned fra SWS-portalen)
  6. Godkjennes for produksjonsetting

Baseline testing

All dokumentasjon som er nødvendig for leverandør i utviklings- og testløpet er publisert på SWS-portalen.

Underveis i utvikling kan det genereres ulike test sets som kan gjennomføres etter behov. Når utvikling er ferdig må «Baseline Test Pack» lastes ned fra SWS-portalen og deretter gjennomføres. Resultatet av disse testene er grunnlaget for Nomvec sin godkjenning av leverandørs integrasjon med NMVS (NO).

Når tester kjøres fra SWS-portalen gjøres dette i Sandbox-miljøet som er koblet til EU-HUB-Mock, som begge til enhver tid produksjonslike.

En forutsetning for at løsningen godkjennes er at leverandør er registrert i Brønnøysundregisteret.