MT-innehaver

Informasjon til innehavere av markedsføringstillatelse (MT-innehaver)

Informasjon

Forfalskningsdirektivet (Delegated Regulation (EU) 2016/161)) krever at legemiddelindustrien registrer sine legemidler som selges i EU/EØS-området i den sentrale europeiske databasen (EU-HUBen) Det er “The European Medicines Verification Organisation” (EMVO) som har ansvaret for å drifte og videreutvikle HUBen. For å imøtekomme dette kravet må alle MT-innehavere laste opp alle produktdata om legemidlene som skal selges i EU/EØS. Den norske databasen er koblet til EU-HUBen.

 

En MT-innehaver kan benytte seg av en On Boarding Partner (OBP) for opplastning av produktdata.