Om Nomvec

Nomvec AS er et ikke-kommersielt selskap (non-profit) som utvikler, drifter og vedlikeholder den norske databasen, og som bistår sluttbrukere, produsenter og SLV med å avklare og analysere avviksmeldinger i systemet.

Nomvec inngår avtaler med MT-innehavere og innkrever betaling for systemet, og verifiserer og legitimitetssjekker alle apotek, grossister, sykehusavdelinger og øvrige personer og selskaper som ønsker og/eller er forpliktet til å ha tilgang til NMVS

Nomvec er heleid av Legemiddelindustrien (LMI), og Nomvecs øverste organ er Nomvec styre, med medlemmer utpekt av den farmasøytiske industrien i Norge.

Ansatte i Nomvec AS

Stine Hiller Eidnes

Kvalitetssjef 

Stine har en Cand.pharm fra Universitet i Oslo, samt en MBA fra Nord Universitet, og over 10 års erfaring som apoteker på ulike apotek, samt fra kjedekontor og fra grossistleddet.

Camilla Tveter

Operations Manager

Camilla har en bachelor i sykepleie og master i Helseinformatikk. Etter overgangen til IT-bransjen har hun opparbeidet seg lang erfaring innenfor test og produktutvikling av IT-løsninger for helsesektoren.

Kai Mjaanes

Daglig leder

Kai har vært med siden før systemet gikk i drift i 2019. Kai har bred bakgrunn fra legemiddeldistribusjon og apotek før han kom til Nomvec.