Generell informasjon

Slik skal falske legemidler stoppes

Visste du at ett av ti legemidler som omsettes i verden er falske?

Falske legemidler er kriminelle etterligninger av godkjente legemidler, og de kan i verste fall være livsfarlige. I Norge er vi forskånet for de fleste forfalskninger, men vi må være føre var. Det er opprettet et nettverk av databaser i Europa med en sentral database, EU HUBen, som inneholder opplysninger om pakninger for reseptbelagte legemidler.

Apotek og grossister har investert i IT-systemer og nytt utstyr, for det er de som må skanne de unike kodene og sjekke kodene opp mot de nasjonale databasene som er koblet til EU HUBen.