Sykehus

For sykehus

I henhold til Forfalskningsdirektivet skal sykehusavdelinger som distribuerer humane legemidler til pasienter, hvor disse legemidlene ikke er utmeldt av et sykehusapotek eller anen aktør, melde disse legemidlene ut før distribusjon til pasient.

Sykehusavdelinger som distribuerer legemidler som mottas direkte fra grossist må verifisere at alle pakninger de selger er ekte, og melde de ut av NMVS ved salg til kunde eller pasient

(EU 2016/161 artikkel 25)

Sykehusavdelinger plikter å sjekke at legemiddelpakninger omfattet av Forfalskningsdirektivet har ubrutt forsegling, samt å melde disse ut av databasen (NMVS) ved utlevering til pasient, i de tilfellene denne utmeldingen ikke er foretatt av leverende sykehusapotek.

Alle feilmeldinger må håndteres og løses før pakningen eventuelt kan benyttes til pasient. Se Alert-håndtering for tips og råd til feilsøking og mulige korrigerende handlinger.

Hvis sykehusavdelingen, etter undersøkelser, mistenker at pakningen en mulig forfalskning må Legemiddelverket varsles umiddelbart. Se informasjon om varsling om potensielt forfalskede legemidler på siden Myndigheter.

Hvis feilmelding på pakningen ikke kan korrigeres, og pakken ikke er å anse som salgbar, må pakningen reklameres i henhold til apotekets egne retningslinjer (se Veiledninger for våre retningslinjer om reklamasjon og retur).