Sykehus

Tilkobling til NMVS

Hvordan få tilkobling til NMVS?

For at Nomvec skal kunne åpne en bruker i NMVS må sykehusavdelingen signere sluttbrukeravtalen og vise til godkjent systemleverandør.

Alle sykehusavdelinger som behøver tilkobling til verifikasjonssystemet, må legitimere sitt behov for tilgang til NMVS. De må også inngå sluttbrukeravtale med Nomvec.

For sykehusavdelinger som ønsker tilkobling til NMVS via EIK håndteres det tekniske ved tilkobling av Difa. Det må da også signeres fullmakt for sertifikathåndtering med Difa.

Sykehusavdelinger som ønsker å bruke en annen systemleverandør (Software Supplier) enn EIK må sikre at dette systemet er godkjent av Nomvec. Nomvec vil ikke gi tilgang til NMVS før et slikt system er godkjent. For mer informasjon rundt godkjenning av systemleverandør, se vår side for IT-leverandører.

Nomvec er ansvarlig for å opprette brukere i NMVS for sykehusavdelinger. For å få tilgang til verifikasjonssystemet må Nomvec motta utfylt søknadsskjema vedlagt nødvendig dokumentasjon. Nomvec trenger avdelingens Resh-ID for å kunne opprette brukeren.