Om NoMVO

Norwegian Medicines Verification Organisation (NoMVO) er organisasjonen som er opprettet av legemiddelprodusenter og sluttbrukere i henhold til EU Regulativ 2016/161 artikkel 31.

Dagens medlemmer av NoMVO er:

NoMVO er en ikke-kommersiell (non-profit) organisasjon som har som formål å være det besluttende organet for implementering, forvaltning og drift av den norske databasen (verifikasjonssystemet) for å unngå at forfalskede legemidler kommer inn i distribusjonskjeden.

NoMVO (Norwegian Medicines Verification Organization) ledes av et styre hvor alle interesseorganisasjonene (stakeholdere) er representert. Medlemmene utnevnes av den respektive interesseorganisasjonen, og godkjennes formelt på generalforsamling. Interesseorganisasjonene er; Legemiddelindustrien (LMI), Parallelimportørforeningen (LPF), Farma Norge, Apotekforeningen og Legemiddelgrossistforeningen.

For å drifte systemet har NoMVO opprettet et eget selskap; Nomvec – Norwegian Medicines Verification Company.

Oppdatert: 05/11/2022Publisert: 03/11/2022