Myndigheter

Varsling om mulig forfalskede legemidler

Hvis det etter grundige undersøkelser ikke er mulig å utelukke teknisk feil eller sluttbrukerfeil, og det er en mulighet for at pakken kan være en forfalskning, skal Direktoratet for medisinske produkter (DMP) varsles. Det er den sluttbrukeren som har pakken i hende som fortrinnsvis skal stå for varslingen. Bruk da skjemaet beregnet for dette på DMP sine nettsider; Melding om mulig forfalsket legemiddel og send til FMDavvik@dmp.no.

 

Hvis en pakning bekreftes falsk, skal Nomvec i henhold til EU 2016/161 artikkel 37(d) sikre at DMP, det Europeiske legemiddelverket (EMA) og EU kommisjonen blir varslet, enten av sluttbrukeren, produsentene eller at Nomvec varsler selv. Nomvec ønsker derfor å bli informert om slike tilfeller. Bruk gjerne vårt kontaktskjema her på nettsiden.