Myndigheter

Varsling om potensielt forfalskede legemidler

Hvis det etter grundige undersøkelser ikke er mulig å utelukke teknisk feil eller sluttbrukerfeil, og det er en mulighet for at pakken kan være en forfalskning, skal Statens legemiddelverk varsles. Det er den sluttbrukeren som har pakken i hende som fortrinnsvis skal stå for varslingen. Bruk da skjemaet beregnet for dette på Legemiddelverkets sider; Melding om mulig forfalsket legemiddel og send til FMDavvik@legemiddelverket.no.

 

Hvis en pakning bekreftes falsk, skal Nomvec i henhold til EU 2016/161 artikkel 37(d) sikre at Legemiddelverket, det Europeiske legemiddelverket (EMA) og EU kommisjonen blir varslet, enten av sluttbrukeren, produsentene eller at Nomvec varsler selv. Nomvec ønsker derfor å bli informert om slike tilfeller. Bruk gjerne vårt kontaktskjema her på nettsiden.

 

Se Legemiddelverkets nettsider for mer informasjon om varsling av potensielt forfalskede legemidler.