Grossister

For grossister

For å etterleve Forfalskningsdirektivet skal legemiddelgrossister som selger humane legemidler være tilkoblet verifikasjonssystemet Norwegian Medicines Verification System (NMVS).

Legemiddelgrossister må kunne verifisere at alle pakninger de mottar er ekte. De skal også melde ut pakninger fra NMVS ved distribusjon av legemidler til enkelte typer helseinstitusjoner og praktikere (EU 2016/161 artikkel 20-23).

Legemiddelgrossister plikter å sjekke at pakninger omfattet av Forfalskningsdirektivet har ubrutt forsegling. Pakninger skal meldes ut av databasen (NMVS) av legemiddelgrossister ved salg direkte til enkelte helseinstitusjoner og praktikere.

Dersom det oppstår feilmeldinger må disse håndteres og løses før pakningen eventuelt kan selges. Se sidene Alert-håndtering for tips og råd til feilsøking og mulige korrigerende handlinger.

Hvis grossisten, etter undersøkelser, mistenker at pakningen kan være forfalsket må Legemiddelverket varsles umiddelbart. Se informasjon om varsling om potensielt forfalskede legemidler på siden Myndigheter.

Hvis feilmelding for pakningen ikke kan korrigeres, og pakningen dermed ikke er å anse som salgbar, må den reklameres i henhold til egne retningslinjer (se Veiledninger for våre retningslinjer om reklamasjon og retur).