Apotek

For apotek

I henhold til Forfalskningsdirektivet, skal alle apotek som leverer ut humane legemidler til kunder og pasienter være tilkoblet verifikasjonssystemet Norwegian Medicines Verification System (NMVS), slik at direktivet kan etterleves.

Apotek må verifisere at alle pakninger de selger er ekte, og melde de ut av NMVS ved salg til kunde eller pasient

(EU 2016/161 artikkel 25).

Apotek plikter til å sjekke at legemiddelpakninger omfattet av Forfalskningsdirektivet har ubrutt forsegling, samt å melde pakkene ut av databasen (NMVS) ved utlevering til kunde.

Alle feilmeldinger må håndteres og løses før pakningen eventuelt blir salgbar. Se sidene Alert-håndtering for tips og råd til feilsøking og mulige korrigerende handlinger.

Hvis apoteket, etter undersøkelser, mistenker at pakningen en mulig forfalskning må Legemiddelverket varsles umiddelbart. Se informasjon om varsling om potensielt forfalskede legemidler på siden Myndigheter.

Hvis feilmelding på pakningen ikke kan korrigeres, og pakken ikke er å anse som salgbar, må pakningen reklameres i henhold til apotekets egne retningslinjer (se Reklamasjon og Retur for våre retningslinjer).