Tilbakekalling i NMVS – Nordiske retningslinjer

De nordiske NMVOene har i samarbeid utformet og publisert en anbefaling om hvordan legemiddelselskaper, grossister og apotek best håndterer en tilbakekalling av en batch eller et produkt i NMVS for å sikre effektivitet, kvalitet og verdi til forsyningskjeden, i tillegg til å øke pasientsikkerheten.

De nasjonale verifikasjonssystemene (NMVS) trygger forsyningskjeden og legemiddelbrukerne mot falske legemidler. Når systemets funksjonalitet benyttes korrekt bidrar NMVS også med sikkerhet og kvalitet til forsyningskjeden ved å forhindre at tilbakekalte produkter og batcher når fram til legemiddelbrukeren, uten at det skapes unødige avbrudd eller forsinkelser i legemiddelhåndteringen.

De nordiske NMVOene som drifter de nasjonale verifikasjonssystemene i Norden er: