Apotek

Tilkobling til NMVS

Hvordan få tilkobling til NMVS?

For at Nomvec skal kunne åpne en bruker i NMVS må apotek framvise gyldig driftskonsesjon, samt signere sluttbrukeravtalen og fullmakt for sertifikathåndtering av Difa.

Alle apotek kobles til NMVS via det apotekfelles systemet EIK, og det tekniske relatert til tilkobling håndteres av Difa på vegne av apotekene.

For at Nomvec skal kunne gi tilgang til NMVS, trenger Nomvec gyldig Driftskonsesjon på apoteket.

Apotek må inngå sluttbrukeravtale med Nomvec, samt signere fullmakt om sertifikathåndtering med Difa. For heleide kjedeapotek er dette ivaretatt på kjedenivå. Medlemsapotek og frittstående apotek må signere sluttbrukeravtale og fullmakt om sertifikathåndtering.

Nomvec og Difa samarbeider tett for å sikre at apotekenes IT-løsning hele tiden fungerer godt sammen med verifikasjonssystemet.

Nomvec er ansvarlig for å opprette brukere i NMVS for apotek. For å få tilgang til verifikasjonssystemet må Nomvec motta utfylt søknadsskjema vedlagt nødvendig dokumentasjon. Skjemaet kan fylles ut av apotekeier, driftskonsesjonær eller Difa på vegne av apoteket.