Tilkobling til NMVS

Sluttbrukeravtale

For å kunne koble seg til verifikasjonssystemet (NMVS), må apoteket inngå en sluttbrukeravtale. Apotekforeningen har på vegne av apotekene inngått en sluttbrukeravtale med Nomvec. For å bli koblet til verifikasjonssystemet må apotek signere fullmakt til Difa for at de håndterer denne avtalen på vegne av apotek, samt fullmakt til Difa for håndtering av sertifikat for oppkobling til NMVS. Apotek må i tillegg legge ved gyldig driftskonsesjon.

Sluttbrukeravtalen forutsetter at apoteket kobler seg til NMVS med en godkjent IT-leverandør. Difa er en godkjent leverandør og EIK er et godkjent system.

 

Oppdatert: 20/03/2023Publisert: 02/11/2022