Grossister

Tilkobling til NMVS

Hvordan få tilkobling til NMVS?

For at Nomvec skal kunne åpne en bruker i NMVS må grossister som ønsker tilgang dokumentere legitimt behov for tilgang, samt signere sluttbrukeravtale og vise til godkjent systemleverandør.

Alle grossister som behøver tilkobling til NMVS må forevise gyldig grossistkonsesjon og inngå sluttbrukeravtale med Nomvec.

For grossister som ønsker tilkobling til NMVS via EIK håndteres det tekniske ved tilkobling av Difa. Grossister må da også signere fullmakt for sertifikathåndtering med Difa (kontakt Difa for skjema).

Grossister som ønsker å bruke en annen systemleverandør (Software Supplier) enn EIK må sikre at dette systemet er godkjent av Nomvec. Nomvec vil ikke gi tilgang til NMVS før et slikt system er godkjent. For mer informasjon rundt godkjenning av systemleverandør, se vår side for IT-leverandører.

Nomvec er ansvarlig for å opprette brukere i NMVS for grossister. For å få tilgang til verifikasjonssystemet må Nomvec motta utfylt søknadsskjema vedlagt nødvendig dokumentasjon.