Tilkobling til NMVS

Sluttbrukeravtale

For å kunne koble seg til verifikasjonssystemet (NMVS), må grossist inngå en sluttbrukeravtale (End-user Agreement) med Nomvec. Denne avtalen er forhandlet frem av GIRP (the European Healthcare Ditribution Association) på vegne av sine medlemmer.

Sluttbrukeravtalen forutsetter at grossisten kobler seg til NMVS med en godkjent IT-leverandør.

Oppdatert: 09/11/2022Publisert: 02/11/2022

Sluttbrukeravtale