Kontakt

Kontaktskjema

Dersom henvendelsen gjelder Haste-SPOC fra Apotek, send en epost til prodspoc@nomvec.no istedenfor å sende inn henvendelse ved bruk av skjema nedenfor. 

Kontaktskjema

Kontaktinformasjon

Hva gjelder henvendelsen?

Hvis skannet eller inntastet pakningsinformasjon ikke stemmer med det som er lastet opp i NMVS sender systemet en feilmelding/alert til apoteket. Tilsvarende hvis apoteket har forsøkt å utføre en transaksjon som ikke er tillatt. For at Nomvec skal kunne bistå med å undersøke feilmeldingen trenger vi alert-ID (se alertutsending) eller pakningens GTIN/PC og serienummer (SN).

Beskriv feilsituasjonen eller problemet i fritekstfeltet.

Feilsøkingsmatrisen er ment som et hjelpemiddel for apotekene når feilmeldinger skal undersøkes. Listen er sortert alfabetisk på alert-kode.
Alertutsendelsen er ment som et hjelpemiddel for apotekene til å undersøke pakninger som ligger i karantene, og for at dere skal ha alert-ID lettere tilgjengelig hvis behov for kontakt med SPOC. Det er ikke et krav at apotek skal respondere på denne eposten, med mindre man har et spørsmål.

Den sendes ut hver mandag, onsdag og fredag. Ved helligdager kan utsendelsesdag avvike noe.

Apotekene er tilkoblet NMVS via EIK. For spørsmål vedrørende tilkobling for nye apotek, kontakt Difa. For andre spørsmål, kontakt Nomvec.
For andre spørsmål, bruk fritekstfeltet.
Hvis skannet eller inntastet pakningsinformasjon ikke stemmer med det som er lastet opp i NMVS sender systemet en feilmelding/alert til grossisten. Tilsvarende hvis grossist har forsøkt å utføre en transaksjon som ikke er tillatt. For at Nomvec skal kunne bistå med å undersøke feilmeldingen trenger vi alert-ID (se alertutsending) eller pakningens GTIN/PC og serienummer (SN).

Beskriv feilsituasjonen eller problemet i fritekstfeltet.

Feilsøkingsmatrisen er ment som et hjelpemiddel for apotekene når feilmeldinger skal undersøkes. Listen er sortert alfabetisk på alert-kode.
Alertutsendelsen er ment som et hjelpemiddel for apotekene til å undersøke pakninger som ligger i karantene, og for at dere skal ha alert-ID lettere tilgjengelig hvis behov for kontakt med SPOC. Det er ikke et krav at grossist skal respondere på denne eposten, med mindre man har et spørsmål.

Den sendes ut hver mandag, onsdag og fredag. Ved helligdager kan utsendelsesdag avvike noe.

Før en kan koble seg til NMVS, nå din Software Supplier utføre en Baseline testing (se Software Supplier Portalen for mer informasjon).

For oppkobling til NMVS via EIK, kontakt Difa. Det må utføres en Baseline Testing for deres løsning som skal kobles til NMVS via EIK.

For andre spørsmål, bruk fritekstfeltet.
Nomvec bistår MAH med undersøkelse av feilmeldinger og alerts ved behov. Merk, Nomvec kan ikke oppgi identiteten på sluttbruker til MAH uten samtykke.

For feilmeldinger på InterMarket Transaction er det NMVOen i Initating Market som skal bistå med undersøkelser. De kan, hvis behov, få bistand fra Nomvec, der NO NMVS er fulfilling Market.

Alle MAHer kobles til EU HUBen, hvor alle produktdata og pakningsdata skal lastes opp. For problemer med opplasting, kontakt EMVO på helpdesk@emvo-medicines.eu.
Før opplasting av pakninger til det norske markedet må MAH signere en avtale med Nomvec. Den finner du her.
Nomvec legger ut informasjon om annual fees. Faktura sendes ut på starten av hvert år.
Nomvec oppdaterer jevnlig listen over registrerte, betalende MAHer. Denne finner du her.
For andre spørsmål, bruk fritekstfeltet.
Før tilkobling til NMVS må deres løsning godkjennes av Nomvec ved at en Baseline Test utføres. Informasjon om denne finner du i Software Supplier Portalen.
All informasjon om Baseline Testing finner du i Software Supplier Portalen. Baseline testing må godkjennes av Nomvec før det gis tilgang til NMVS.
Alle SWS på signere en samrabeidskontrakt med Nomvec.
Hvis skannet eller inntastet pakningsinformasjon ikke stemmer med det som er lastet opp i NMVS sender systemet en feilmelding/alert. Tilsvarende hvis det er forsøkt å utføre en transaksjon som ikke er tillatt. For at Nomvec skal kunne bistå med å undersøke feilmeldingen trenger vi alert-ID (se alertutsending) eller pakningens GTIN/PC og serienummer (SN).

Beskriv feilsituasjonen eller problemet i fritekstfeltet.

Baseline testing må utføres for deres løsning før det kobles til NMVS.

For oppkobling til NMVS via EIK, kontakt Difa. Det må likevel utføres en Baseline Testing for ditt software som skal kobles til NMVS via EIK.

For andre spørsmål, bruk fritekstfeltet.
For at Nomvec skal kunne bistå med å undersøke feilmeldingen trenger vi alert-ID eller pakningens GTIN/PC og serienummer (SN).
Har du ikke bruker, men trenger tilgang, fyll ut vårt skjema for Tilgangssøknad [sett inn lenke til siden]. Vi trenger dokumentasjon på at du har et legitimt behov for tilgang, for eksempel godkjennelse fra din leder.
For andre spørsmål, bruk fritekstfeltet.

Filer

Maximum file size: 5MB