Tilkobling til NMVS

Sluttbrukeravtale

For å kunne koble seg til verifikasjonssystemet (NMVS), må sykehusavdelingen inngå en sluttbrukeravtale (End-user Agreement) med Nomvec. Dette er en standardavtale som er forhandlet frem med EMVO.

Sluttbrukeravtalen forutsetter at apoteket kobler seg til NMVS med en godkjent IT-leverandør. Difa er en godkjent leverandør og EIK er et godkjent system.

Oppdatert: 09/11/2022Publisert: 03/11/2022

Sluttbrukeravtale (standard)