Sykehus

Alert-håndtering

Hendelser, avvik, feilmeldinger og alerter

En Hendelse i verifikasjonssystemet er en prosess som er av interesse. Hvis en sluttbruker forsøker å utføre en prosess som avviker fra normalen, har det skjedd et Avvik i systemet. Noen avvik eskaleres ved at det sendes en Feilmelding til ulike parter.

Hvis avviket anses som kritisk med tanke på mulig forfalskning sendes det en Alert.

Hendelser i verifikasjonssystemet klassifiseres ut fra alvorlighetsgrad, på en skala fra 1-5. Alle hendelser på nivå L2 til L5 anses som mulige forfalskninger, og det sendes derfor feilmelding fra systemet. En hendelse som anses som kritisk klassifiseres på nivå L5 og det sendes da ut en alert-ID sammen med feilmeldingen for identifisering og håndtering av feilmeldingen.  

Hvem som varsles avhenger av klassifiseringen av hendelsen:  

Nivå på feilmelding: Hvem varsles:
L1 Ingen
L2 Sluttbruker som utførte transaksjonen 
L3 Sluttbruker og Nomvec 
L4 Sluttbruker, Nomvec og EMVO 
L5 Sluttbruker, Nomvec, EMVO, MT-innehaver (eller OBP) og Legemiddelverket

 

Alle hendelser i EMVS logges i en Audit Trail for sporbarhet, i henhold til direktivet (EU 2016/161 Art. 35.1 (g)).  

Hvilket nivå en feilmelding får avhenger av både alvorlighetsgrad og dynamikken i både den nasjonale NMVS-en og i EU-Huben. For eksempel er det å angre en aktiv pakke, en transaksjon som vil gi feilmelding på nivå 4, mens det å forsøke å melde ut en pakke som allerede er utmeldt et annet sted, vil gi en feilmelding på nivå 5.  

Denne logikken er dynamisk og kan endres over tid.

Følgende diagram viser forholdet mellom feilmeldinger, alerts og alert-ID: 

Klassifisering og eskalering av hendelser, avvik, feilmeldinger og alerter i EMVS (kilde: EMVO-00402 – EMVS Alerts and Notifications v1.0)