Feilmeldinger

Praktisk informasjon til apotek, grossister og sykehus.

Enhver transaksjon som ikke aksepteres av verifikasjonssystemet vil sende en feilmelding tilbake til sluttbruker (apotek, grossist eller sykehusavdeling). Sluttbruker er, i henhold til Forfalskningsdirektivet, pliktig til å undersøke alle feilmeldinger de mottar da det potensielt kan være en forfalsket pakke som generer feilmeldingen.

Viktig:

Under er en liste over de vanligste feilmeldingene. Klikk på pluss-tegnet for å se forklaring og mulige årsaker.

For tips til korrigering av årsak til feilmeldingen, se feilsøkingsmatrisen.

Oppdatert: 23/10/2023Publisert: 02/11/2022