Feilsøkingsmatrise

Et hjelpemiddel for apotek, grossister og sykehusavdelinger ved undersøkelse av feilmeldinger.

Feilsøkingsmatrisen er et verktøy utviklet av Nomvec, og er ment som et hjelpemiddel til apotek slik at det blir lettere å undersøke mulige årsaker til feilmeldinger på egenhånd.

Har du spørsmål til Nomvec vedrørende Feilsøkingsmatrisen eller spørsmål vedrørende en feilmelding, ta kontakt med PRODspoc.

Se også vår lille demonstrasjonsvideo nedenfor om hvordan lese Feilsøkingsmatrisen: