Generell informasjon

Om verifikasjons­systemet

Alle reseptbelagte medisinpakker må inneholde disse sikkerhetsfunksjonene:

Ved utlevering av reseptbelagt legemiddel scannes 2D-matrikskoden og det gjøres en sjekk opp mot det nasjonale verifikasjonssystemet (NMVS). Informasjonen som ligger i NMVS er lastet opp fra den sentrale delen av systemet som er EU HUBen.

NMVS er et pan-europeisk system med en database for hvert EU- og EØS-land. Sluttbrukerne i de ulike landene er tilkoblet databasen i sitt eget land. Det er to leverandører for de nasjonale systemene; Arvato Systems (ARV) og SolidSoft Reply (SSR). Norge har valgt Arvato som vår systemleverandør, sammen med 16 andre land. Disse 17 landene jobber sammen i en kundegruppe med utvikling, drift og vedlikehold av systemet, sammen med og opp mot, Arvato. Dette gjør at hvert land kan ha små organisasjoner, men sammen har man et sterkt apparat med stor kompetanse om systemet og om direktivets reguleringer.

Leverandører av løsninger (SWS) til grossist, sykehus og/eller apotek kan utvikle integrasjon med NMVS NO (den norske databasen) og dermed koble seg til. En leverandør kan både representere en enkelt sluttbruker og/eller en gruppe sluttbrukere. For prosess for tilkobling se informasjon på sidene for Software supplier.

Se de to filmene nedenfor for mer informasjon om verifikasjonssystemet.