MT-innehaver

Avgifter

I henhold til den “Delegated regulation” er innehavere av markedsføringstillatelser (MT-innehavere) pålagt å finansiere verifiseringssystemet.

Nomvec har siden 2020 praktisert en todelt avgift der avgiften for verifikasjonssystemet hentes inn dels fra en en flat avgift pr. MT-innehaver og dels fra en %-basert avgift basert på salg.

Nye påmeldte vil bli belastet med en ny deltakeravgift i tillegg til en årlig avgift.

Påfølgende års avgift vil bli annonsert ved utgangen av året, og fakturert i Q1 året etter. Årlig avgift for 2024 er publisert her.

Merk at små bedrifter og nye påmeldte kan søke om redusert avgift det første året. Denne søknaden vurderes individuelt basert på registreringstidspunkt, salg og andre relevante forhold. Kontakt oss for mer informasjon dersom du ønsker å bli vurdert.