Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Camilla er ny Operations Manager i Nomvec


Camilla Tveter er nyansatt i Nomvec.

Camilla Tveter (40) er ansatt som Operations Manager og startet i jobben i Nomvec 15. august.

I Nomvec skal Tveter blant annet følge opp den daglige driften av verifikasjonssystemet, bidra i vurdering av mulighetsrommet for utvidet bruk av verifikasjonsystemet, ha tett kommunikasjon med de andre landene i Europa og rapportere på bruken av systemet.

– Jeg har jobbet i helsesektoren i flere år, både som sykepleier på Rikshospitalet og som ansatt i bedrifter som utvikler IT-løsninger for helsesektoren. Nomvec sitt oppdrag er spennende og svært viktig, med et verifikasjonssystem som skal sikre at vi alle får utlevert trygge legemidler på resept i apotek og ved behandling i sykehus, sier Tveter, som også ser frem til å gå mer i dybden i legemiddelfaget.

Tveter er utdannet sykepleier fra Lovisenberg diakonale høyskole, har en master i helse-informatikk ved Universitetet i Agder, og videreutdanning i velferdsteknologi på masternivå fra Oslo Met.

– Etter 4 år som sykepleier på Rikshospitalet ønsket jeg å søke andre muligheter hvor jeg fortsatt kunne bruke min helsefaglige kompetanse. Valget falt på konsulentbransjen i et firma hvor hovedoppgaven var å fungere som «bindeledd» mellom helsesektoren og IT-leverandør i ulike IT-prosjekter. For å bygge IT-kompetanse studerte jeg master i helseinformatikk hvor tema for masteroppgave var kvalitetsindikatorer for opplevd kvalitet for pasienter i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Etter flere år som konsulent startet Tveter å jobbe i Direktoratet for e-helse som tester og testleder av Nasjonal kjernejournal og Velferdsteknologisk knutepunkt. Etter virksomhetsoverdragelse til Norsk helsenett hadde hun rollen produkteier for Nasjonal kjernejournal i omtrent tre år.

– Jeg ser frem til å gå løs på arbeidsoppgavene i Nomvec sammen med svært dyktige kollegaer som har tatt meg godt imot.

På fritiden liker Tveter å være aktiv, med både trening og reising for å koble av og oppleve andre kulturer.

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates