Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Erfaringer fra Finland: Stabilisering av systemet og tiden fremover


This article was last updated September 29th, 2021 at 08:50 am

Maija Gohlke-Kokkonen i FiMVO.

Maija Gohlke-Kokkonen, daglig leder i Finnish Medicines Verification (FiMVO), forteller om deres erfaringer knyttet til implementeringen av FMD-systemet i Finland.

Gohlke-Kokkonen forteller at de avsluttet stabiliseringsperioden i begynnelsen av februar i fjor.

– Vi er i full operasjonell sving, og varsler må undersøkes før du utleverer pakken til pasienten. Å avslutte stabiliseringsperioden gikk veldig greit, hovedsakelig på grunn av den svært lave varslingsgraden vi har, som er på 0,03 prosent.

FiMVO har lykkes med å få ned antall varsler i systemet det siste året.

– Etter den første økningen av alarmer kom vi ganske raskt ned på et greit nivå. I 2020 arbeidet forsyningskjeden veldig hardt med å få ned varslingsgraden, og vi gikk ned fra 0,08 prosent i januar til 0,04 prosent i desember. Nå er vi på jevne 0,03 prosent. Dette er de nasjonale varslene, ikke de som genereres av EU-huben.

Gohlke-Kokkonen forteller at samarbeidet mellom de ulike partene fungerer godt.

– Alle de største interessentene i forsyningskjeden er representert i FiMVO, enten i styret eller i arbeidsgrupper. Samarbeidet fungerer godt, og styret jobber mot konsensus. I 2020 satset vi ganske mye på å bygge en strategi for FiMVO, som styrer arbeidet for både styret og oss på kontoret, sier Gohlke-Kokkonen.

FiMVO jobber for tiden med å stabilisere systemet og utvikle det tekniske.

– Vår strategi fokuserer på systemstabilitet, forebygge forfalskninger og bygge operativ fortreffelighet. Vi fokuserer på å forbedre hvordan vi håndterer varslene, utvikle systemet teknisk og sørge for at vi har de riktige verktøyene for å yte god service til de farmasøytiske selskapene, samt sluttbrukere.

Hva tror du vil bli utfordringene for systemet fremover?

– Endringsledelse og det å tilby et teknisk forsvarlig system er en ting. Vi må sørge for at hele EMVS er utviklet i samme retning, og at EMVO og NMVO deler en felles visjon. Jeg er sikker på at det vil bli mange diskusjoner om hva vi skal gjøre med systemet og hvordan vi best kan bruke det – diskusjoner rundt dette emnet vil sikkert føre til mye debatt, sier Gohlke-Kokkonen.

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates