Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Erfaringer fra Island: Samarbeidsplattform og redusering av systemfeil


Hjörleifur Thorarinsson, administrerende direktør i ICEMVO.

Hjörleifur Thorarinsson, administrerende direktør i ICEMVO, forteller om NMVS-Alerts som varslingsstyringssystemet, og hvilke erfaringer de så langt har gjort seg på Island.

Stabiliseringsperioden på Island ble avsluttet 1. september 2019. ICEMVOs varslingsrate er på rundt 0,08 prosent sammenlignet med omtrent 2 prosent før stabiliseringsperioden ble avsluttet.

– Varsler rundt skanning forårsaket av tekniske eller prosessuelle feil har jevnt gått ned fra den datoen. Sluttbrukere gjør feil når de skanner pakker, og det er fortsatt få tekniske problemer på sluttbrukernivå. Den viktigste synderen for varsler er imidlertid dobbel avvikling, det vil si at sluttbrukere prøver å endre pakkestatus oftere enn systemet tillater. NMVS-systemer over hele Europa har forskjellige tillatelser med hensyn til hvor ofte en sluttbruker på samme sted kan prøve å ta ut en pakke. Sluttbrukere er kanskje ikke klar over dette, men dette er spesielt relevant når NMVS inneholder mange pakker som deles mellom markeder, slik tilfellet er på Island, sier Thorarinsson.

Hjörleifur Thorarinsson, administrerende direktør i ICEMVO.

Thorarinsson sier at samarbeidet mellom de ulike interessentene fungerer godt.

– Interessentrepresentanter er til stede i ICEMVOs styre, og det er bred enighet og støtte for vårt arbeid.

ICEMVO bruker NMVS-Alerts som varslingsstyringssystemet for å håndtere varslingsundersøkelser på Island.

– Nåværende fokus er reduksjon av varsler og undersøkelser av varsler. NMVS-Alerts er designet som en samarbeidsplattform for alle involverte FMD-interessenter, NMVS-Alerts støtter nødvendige eskalering og varslingsundersøkelsesprosedyrer. I tillegg til varslingsdatabasen kan interessenter be om og utveksle nyttig informasjon, for eksempel dokumenter, bilder eller kommentarer. Logg-informasjon spores gjennom hele varslingsundersøkelsesprosessen ved hjelp av NMVS-varsler, mens sluttbrukeren forblir anonym overfor innehavere av markedsføringstillatelser og OBP.

Thorarinsson tror varslingsnivået forårsaket av håndteringsfeil og sluttbrukernes systemfeil vil bli redusert til et minimum ved årsskiftet.  

– Harmonisering med annet verifiseringssystem med hensyn til doble avviklingstillatelser og nødvendig sluttbrukeropplæring er også nøkkelen for å få ned antall varsler. I 2022 planlegger ICEMVO å koble vårt varslingsstyringssystem til det nye EMVO Alert Management System for ytterligere å lette etterforskning av varsler på Island og på tvers av hele EMVS, sier Thorarinsson.

Les også: Erfaringer fra Sverige: myk lansering og implementering av FMD

Les også: Erfaringer fra Danmark: – Det er viktig å se fremover på en god, strategisk måte

Les også: Erfaringer fra Finland: stabilisering av systemet og tiden fremover

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates