Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Ny styreleder i Nomvec


Lena Nymo Helli går inn som ny styreleder i Nomvec, og ser frem til å lede verifikasjonssystemet inn i en ny fase. Samtidig takker Renée Amundsen av, etter fire år som styreleder i Nomvec.

Det aller viktigste nå er å sikre stabil drift av verifikasjonssystemet, det vil si å stabilisere eget system. Videre er det viktig å se på hvilke muligheter det er på kort sikt for samarbeidsoppgaver i LMI-gruppen innenfor det rammeverket man har, forteller Lena Nymo Helli.

Lena Nymo Helli er ny styreleder i Nomvec.

Nymo Helli er tidligere landssjef for AbbVie Norge, og har lang internasjonal erfaring fra legemiddelindustrien. Fra 1. februar 2021 tar hun fatt på stillingen administrerende direktør i Norway Health Tech, skriver Dagens Medisin. 10. desember har hun sitt første styremøte med Nomvec.

– En viktig oppgave på sikt er å se på hvilke muligheter systemet gir for sekundærbruk, og hvilke samarbeidspartnere man kan og bør jobbe med. EFPIA har definert et mål om sekundærbruk, noe som fordrer godt samarbeid. Her tenker jeg det er viktig å kartlegge muligheter lokalt som alle involverte parter kan forenes om.

Hva tenker du er verdien ved dette samarbeidet rundt Nomvec på tvers, med apotek, legemiddelindustri og andre aktører?

Jeg har generelt tro på at samarbeid kan åpne opp for nye muligheter. Det er viktig å holde fokus på primærformålet med systemet, og sikre stabilitet. Samtidig er dette en formidabel investering som jeg tenker man kan få merverdi ut av for alle parter, sier Nymo Helli.

– En fantastisk reise

Renée Amundsen har vært styreleder i Nomvec i fire år, og har dermed vært med på å etablere verifikasjonssystemet.

Renée Amundsen har vært styreleder i Nomvec i fire år og gir nå roret videre.

– Det har vært en fantastisk reise å få muligheten til å være styreleder for Nomvec og jeg er veldig takknemlig for at Karita viste meg denne tillit for fire år siden. Dette har vært gründerarbeid hvor jeg har fått være med på å etablere selskapet og ansette riktig kompetanse som har ledet arbeide med å etablere et samarbeidsklima mellom alle aktører, bygget opp det norske verifikasjonssystemet og som også har vært med på å sette agendaen både på nasjonalt og europeisk nivå. Det er viktig å huske på at dette komplekse arbeidet er gjort av noen ytterst få personer og under kyndig ledelse av Kai Mjaanes. Styret har vært veldig tilfredse og imponert over hvordan Kai har grepet an oppgavene med stor spennvidde fra det tekniske til juridisk til nettverksarbeid, sier Amundsen, som trekker frem legemiddelindustriens innsats for å trygge pasientene.

– Det har vært utrolig lærerikt å få jobbe med en kompleks teknologisk problemstilling som jeg tidligere ikke hadde erfaring med, men det som er viktig å huske på og som gjør meg veldig stolt, er at legemiddelbransjen gjør dette for å øke pasientsikkerheten. Dette verifikasjonssystemet skal sikre at vi ikke har forfalskede legemidler i den legale verdikjeden som når ut til pasientene. Pasientene kan kjenne seg trygge på at legemidlene de får utlevert å apotek eller sykehus har en ubrutt kjede fra produksjon til det når den enkelte pasient.

Verifikasjonssystemet gikk live 9. februar 2019, og Amundsen forteller om noen av utfordringene både på europeisk og norsk nivå for å få systemet opp å gå.

– Fra et europeisk perspektiv var den største utfordringen at 29 land skulle gå «live» samtidig. Dette innebar blant annet at alle de nasjonale databasene måtte være klare, den europeiske hub-en måtte settes opp og være klar for at de nasjonale databasene koblet seg opp, MT-innehaverne måtte ha lastet opp data, apotek og grossist måtte oppdatere sine ERP-system og scanner på apotek for å nevne noe. Dette var et krevende arbeid hvor man jobbet med ekstremt korte tidsfrister.

– Fra et norsk perspektiv handlet dette om å få mange ulike aktører til å samarbeide på et område hvor vi ikke var vant til å samarbeide. Systemet håndterer sensitive data, derfor var det viktig å etablere tillit mellom apotek, grossist og produsent, og å definere et felles målbilde for hvordan systemet skulle settes opp og hvem som hadde ansvaret for hva i verifikasjonssystemet, sier Amundsen.

Mulighetsrom for å skape merverdi

Hvordan tror du veien videre blir for Nomvec og verifikasjonssystemet?

Vi er nå inne i en fase hvor det jobbes med å stabilisere systemet. Norge ligger lavt i avviksprosent sett i et Europeisk perspektiv med 0,1 prosent alvorlige avvik, men i lys av at vi har 60 millioner pakningstransasksjoner i året blir det absolutte tallet på 60.000 fortsatt veldig høyt. Målsetningen vår er å oppnå 0,05 prosent alvorlige avvik, som er reelle og ikke falske avvik, knyttet til feil gjort av MT-innehaver, apotek eller andre i verdikjeden. Parallelt jobbes det med å utforske hva mulighetsrommet er for å skape merverdi av et slikt system, men igjen vil dette kreve tett samarbeid mellom de ulike aktørene og at man sammen tråkker opp nye stier. Men det er fantastiske muligheter som ligger i et slik system, og det vil kreve at man tørr å ta litt risiko og at man tenker visjonært, sier Amundsen.

Les også: Ledere på tvers av verdikjeden diskuterte mulighetene serialiseringen fra FMD gir bransjen

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates