Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Oppsummering av september-møte i Nomvos arbeidsgruppe


Nomvos arbeidsgruppe hadde sitt forrige møte på Teams 22. september, hvor de blant annet gikk gjennom rutinene i apotek rundt FMD og retningslinjer rundt brutt forsegling.

Samarbeidsgruppen møtes med jevne mellomrom, og består av representanter fra Nomvo, Nomvec, Apotekforeningen, LMI, Folkehelseinstituttet, Sykehus og Sykehusapotek, Grossister, Farmalogg, Difa og Capgemini. Nomvo-arbeidsgruppen jobber for å få sikre god fremdrift av verifikasjonssystemet.

De fleste opplever stabil drift av FMD om dagen. Nomvec følger opp mot apotekkjedene rundt behov for FMD-testing i nye systemer.

Saker som ble diskutert på møtet var:

  • Mulighet for å registrere uregistrerte produkter i Farmalogg.
  • Informasjonsgang vedrørende returer ved FMD avvik ukjent serienummer.
  • Oppdaterte retningslinjer fra SLV vedørende brutt forsegling.

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates