Alert-håndtering

Alert-utsendelse

Alert-utsendelsen sendes fra PRODspoc@nomvec.no hver mandag, onsdag og fredag. Utsendelsen er en oversikt over alle feilmeldinger som har blitt generert siden siste utsendelse. Mottar du ikke en slik epost, har dere ikke hatt noen feilmeldinger den siste perioden.

Alert-utsendelsen baserer seg på de dataene Nomvec kan hente i systemet, og oppgir GTIN/PC, serienummer og batchnummer, samt produktnavn der dette er tilgjengelig.

Alert-utsendelen er ment som et hjelpemiddel i arbeidet med å undersøke pakninger som ligger i karantene, slik at alert-ID, GTIN/PC og serienummer er lettere tilgjengelig dersom det er behov for kontakt med SPOC hos Nomvec. Det stilles ikke krav til at eposten sendt fra PRODspoc@nomvec.no skal besvares. Den kan besvares dersom det er spørsmål til alertene.

Merk: Produktnavn er det navnet som MT-innehaver laster opp på produktkoden (PC). Ofte er det en såkalt On-boarding Partner (OBP) som gjør dette på vegne at MT-innehaver. I og med at en OBP laster opp produkt- og pakningsdata for alle markeder produktet er ment for, er det ikke alltid produktnavnet i alert-utsendelsen stemmer overens med det norske handelsnavnet. Et tips er å søke på GTIN i vareregisteret eller grossistsystemet hvis produktnavnet i alert-utsendelsen er ukjent for deg.

Merk: Hvis produktnavnet ikke er oppgitt er det fordi det ikke er tilgjengelig for vår rapport, det vil si at produktet ikke er lastet opp i norsk NMVS (hovedsakelig uregistrerte produkter). Mange uregistrerte produkter er nå registrert med GTIN/PC i vareregisteret, så om produktnavnet mangler kan man forsøke et søk på GTIN i FarmaPro (F2-søk).

Merk: Dessverre er ikke utløpsdato inkludert i alert-utsendelsen. Dette skyldes at utløpsdato ikke er inkludert i rapport-uttrekket fra NMVS som benyttes til alert-utsendelsen.

Oppdatert: 17/11/2022Publisert: 02/11/2022