Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Beredskapsøvelse for ulike aktører berørt av FMD


30 ansatte fra blant annet alle apotekkjedene, legemiddelprodusenter, folkehelseinstituttet og grossist, var samlet onsdag for å gjennomgå ulike scenarioer som kan oppstå i forbindelse med verifikasjonssystemet.

Janne Smedberg fra Apotekforeningen måtte svare på journalistens spørsmål under beredskapsøvelsen.

Gruppearbeidet ble ledet av Stine Hiller Eidnes, kvalitetssjef i Nomvec, og Kjersti Bull Noulund fra Consulting West. Det ble gode diskusjoner, både innad i gruppene og under felles gjennomgang av oppgavene.

– Målet med øvelsen var å sette lys på kjente problemstillinger, men med kanskje ikke så kjente løsninger, for å sikre felles forståelse av både system og rutiner, men også for å belyse om det finnes hull eller mangler i eksisterende rutiner. De umiddelbare tilbakemeldingene fra deltakerne er at oppgavene var læringsrike og ga ny innsikt og kompetanse. Flere deltakere ønsker seg mulighet for tilsvarende øvelser for de som jobber med dette i det daglige hos grossister og på apotek. Det er noe vi i Nomvec absolutt stiller oss positive til, og vi vil se inn i hvordan vi kan bistå med å tilrettelegge for slike øvelser lokalt, sier Hiller Eidnes.

Det var gode diskusjoner blant de 30 fremmøtte under beredskapsøvelsen.
Deltakerne fikk bryne seg på flere ulike case som skulle diskuteres i grupper.

Press på aktørene under medieøvelse

Under den fjerde casen gruppene skulle begi seg ut på et scenario hvor ett apotek har fått beskjed om at legemiddelet de sitter med er utlevert på et annet apotek, og at legemidlet de sitter med er ekte. Det legemiddelet som har vært utlevert tidligere er falskt. Dette blir media tipset om. Dermed mottar en av gruppene en telefon fra en «journalist» (LMI-ansatt), som stiller spørsmål ved dette.

Den samme journalisten dukket også opp på stedet med kamera for å intervjue partene som er berørt av dette. Her måtte både gruppene som var tildelt rollene Kvalitetsavdeling, representert med Nina Berg fra Sykehusapotekene, og MT-innehaver, representert ved Frode Horn fra PhotoCure, samt Janne Smedberg fra Apotekforeningen svare på journalistens spørsmål.

– Hensikten med medieøvelsen var å legge litt ekstra press på aktørene, slik at man er bevisst på at potensielle falske pakninger fort kan bli en interessant sak for media, om det skulle skje. Nina, Janne og Frode var aktive deltakere i denne siste øvelsen, som krevde kommunikasjon mellom alle gruppene for å komme fram til en løsning, og de måtte stille til intervju på kort varsel. Alle tre svarte godt for seg, syns jeg. De fikk fram at systemet som er utviklet for å avdekke falske legemidler fungerer til sin hensikt, at kundens ve og vel er alles hovedfokus, og at det settes i gang et stort apparat når man står med en falsk pakning i hendene, sier Hiller Eidnes.

Nina Berg fra Sykehusapotekene ble intervjuet under øvelsen.
Frode Horn fra PhotoCure.
Konsentrerte deltakere.

– Viktig å trene før noe skjer

Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes, er godt fornøyd med arrangementet, og ser ikke bort ifra at Nomvec kan arrangere flere slike øvelser.

– Verifikasjonssystemet rapporterte sin første forfalskning i Nederland i fjor. Erfaringene derfra var at veldig få visste hva de skulle gjøre. Derfor er det så viktig at vi kan samle nøkkelpersonene i forsyningskjeden for å trene før noe skjer. Diskusjonene i dag tror jeg også har gitt oss som har vært her større forståelse for hva som skjer hos hverandre når et avvik skal undersøkes og hvordan vi kan hjelpe hverandre til å jobbe effektivt, sier Mjaanes.

Les også: Frokostmøte: Status ett år etter at verifikasjonssystemet gikk live

This article is relevant for:

For Hospitals
For Marketing Authorization Holders
For Pharmacies
For Wholesalers
General information
News & updates

Other news and project updates