Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Dette må skje før overgangsordningen avvikles 1. oktober


Nomvec falske legemidler
SYSTEMFEIL: Feil i IT-system, skannerfeil og for få opplastede data er blant det som må på plass før forfalskningsdirektivet er fullt operativt i Norge.

Systemet for de nye sikkerhetstiltakene for å stoppe falske legemidler er skrudd på, og har vært i drift siden 9. februar i år. Systemet har verifisert over fire millioner pakninger siden oppstart, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før systemet er en naturlig del av apotekenes hverdag. Det gjøres fremdeles feil i merkingen og dataopplastingen, og vi må rette feil i apoteksystemene før systemet er i full drift.

Systemet har vært i drift siden 9. februar i år, og har så langt hatt fire millioner utleveringer. Det årlige tallet skal, når alt er i orden, være over 60 millioner utleveringer i året, så det er fortsatt en vei å gå før man er i mål. Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes, forteller at det er en god del ting som må rettes opp i før overgangsordningen avvikles 1. oktober i år.

– Det er en del feil i interaksjonen mellom Apoteksystemet og NMVS. Her er det noen feil i IT-systemene som må rettes opp i. Apoteksystemet må oppdateres. Oppdateringen må utvikles og testes, så det tar noe tid, forklarer Mjaanes.

Andre feil som finnes i apotekene, er problemer med enkelte skannere. Noen skannere er konfigurert feil og leser den nye 2D-matrikskoden feil. Det er mange ansatte i apotek, og det tar tid før alle som har fått opplæring blir vant med de nye rutinene.

– Alt dette jobber apotekene med. Frem til apotekene har et stabilt system og vi har et godt datasett i vårt system, har Statens Legemiddelverk (SLV) bestemt at alle pakninger utleveres, selv om det kommer opp feilmelding når produktet skannes. SLV har sagt at de godkjenner overgangsordninger frem til 1. oktober 2019, og bildet er det samme andre steder i Europa, sier Mjaanes.

Mangler data i systemet

Fortsatt er bare omtrent halvparten av alle legemidlene serialisert. Det mangler serialiserte pakninger, og det mangler opplastede data. I Norge brukes Farmalogg aktivt for å skille ut de batchene man ikke har fått data på.

– Vi bruker Farmalogg som et filter for å skille ut de pakningene vi har data på og ikke. Dette gjør at vi får færre feilmeldinger i apotek, forteller Mjaanes.

Kai Mjaanes
NOMVEC: Daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes, forteller at det jobbes godt for å få luket bort feil i systemet.

Per dags dato er antall feil på 1,5 prosent. Dette tallet må drastisk ned for at antallet feilmeldinger skal være håndterbart. Så langt har kun halvparten av produsentene begynt å laste opp data. Dermed mangler det mye data i systemet. Systemet er fortsatt nytt, og av de som har lastet opp data, gjøres det en del feil, som feil på serienummer, holdbarhetsnummer også videre.

– Veldig mange av produsentene er ennå ikke koblet til systemet. Dersom de produsentene som ikke har lastet opp data ennå, ikke begynner å gjøre det snart, så ligger vi dårlig an til overgangsfasen skal avsluttes 1. oktober i år, sier Mjaanes.

Sammensatt arbeidsgruppe

Det er satt ned en arbeidsgruppe av styret i Nomvo, som kontinuerlig arbeider med å løse problemene som oppstår. De som sitter i arbeidsgruppen består av representanter fra LMI, Nomvec, Apotekene, legemiddelgrossistene og SLV. Seniorrådgiver i LMI, Inge Johansen, representerer LMI i arbeidsgruppen, og er fornøyd med jobben gruppen gjør.

– Arbeidsgruppen jobber for å redusere antall feil, standardisere arbeidsprosessene i sine «bakland», for at systemet som helhet skal fungere optimalt, sier Johansen.

Mjaanes forteller at arbeidsgruppen fungerer godt og at de jobber for å stabilisere systemet.

Ny avtale med Sykehusinnkjøp

Fra og med i vår er det tatt inn som et krav fra Sykehusinnkjøp at leverandører skal ha betalt den pålagte avgiften til Nomvec. Dette for å sikre at alle leverandører i offentlige anskaffelser skal være tilkoblet systemet.

– Vi er veldig glad for at Sykehusinnkjøp har fulgt opp det nye regulativet så raskt med å ta dette inn som leverandørkrav, sier Mjaanes.

På denne siden kan man logge seg inn og sjekke om avtalen er godkjent og i orden.

På samme nivå som resten av Europa

Feilprosenten i Norge er nå på 1,5 prosent, mens det i februar var på ti prosent feil. Dette viser at det jobbes godt med å løse problemene som dukker opp og at det går den riktige veien. I Europa blir det registrert omtrent fire prosent feil. Andre land i Europa har også utfordringer med å stabilisere systemet, og befinner seg i en overgangsfase, akkurat som Norge.

– Det er nasjonale organ som har besluttet å ha overgangsordninger. De fleste land kommer nok til å ha slike ordninger frem til de ser at systemet er mer stabilt og de største feilene er luket bort, sier Mjaanes.

This article is relevant for:

For Marketing Authorization Holders
For Pharmacies
For Wholesalers
General information
News & updates

Other news and project updates