Alternatively, hold down the Ctrl strong> '/' CMD 'key and press + to enlarge or' - 'on the keyboard to reduce the text size.

100%

High contrast mode is an accessibility feature for people with visual impairment.

Det nye verifikasjonssystemet, som skal sette en stopper for falske legemidler, er nå skrudd på. - Systemet fungerer godt, kan Kai Mjaanes, daglig leder i Nomvec, meddele.

Systemet er nå oppe og går – slik har starten vært


This article was last updated February 13th, 2019 at 11:54 am

På lørdag ble det nye systemet som skal hindre falske legemidler i å komme inn i forsyningskjeden, skrudd på.

– Det har vært en rolig og god start i helgen. Systemet fungerer godt. På mandag får vi den første store testen, da er det mange MT-innehavere som skal laste opp data. Da kommer det store mengder ny data inn i et nytt system, i tillegg til at det er hverdag hos sluttbrukerne. De neste dagene vil det være milliarder av pakninger som skal innregistreres i systemet, forteller Kai Mjaanes, daglig leder i Nomvec.

28 land i Europa er nå koblet til den europeiske Hub-en, hvor all data fra reseptpliktige legemidler nå blir lastet opp. Til Hub-en er de nasjonale systemene koblet opp. I Norge er det driftsselskapet Nomvec som har ansvaret for organiseringen.

– Det er krevende med nye prosesser hos alle parter, men dialogen er god og samarbeidet fungerer godt. Bruken av et nytt system innebærer nye samarbeidsprosesser, som det tar tid å få i gang. Derfor er det fornuftig å la noen rutiner og prosesser få gå seg litt til i starten. Her jobber alle berørte godt sammen med Legemiddelverket om en fornuftig implementering av nye rutiner, sier Mjaanes, som kan fortelle at arbeidet med å følge opp de første feilmeldingene fra apotek allerede er i gang.

Soft launch i Norge

For at de nye prosessene ikke skal skape problemer for forsyningen av legemidler, så er det bestemt at det i Norge kjøres i gang med en såkalt «soft launch». For å redusere antall røde varsler i apotek har en arbeidsgruppe i Nomvo (som overordnet er ansvarlig for verifiseringen) kommet frem til både anbefalinger for avviksprosesser og for hvordan det skal gjennomføres en «soft launch» i Norge.

Farmalogg setter et «FMD-flagg» på de produktene som er klare til å sjekkes opp mot verifikasjonssystemet. I utgangspunktet skulle dette være alle produkter omfattet av forfalskningdirektivet, men i en «soft launch» vil Farmalogg kun sette «FMD-flagg» på de produktene som er lastet opp i den norske verifikasjonsdatabasen. Nomvec tok ut en rapport over produkter i databasen i slutten av januar og delte dette med Farmalogg som har «FMD-flagget» kun disse produktene. Neste oppdatering gjøres i samarbeid med Legemiddelverket i slutten av februar.

I tillegg har legemiddelverket vurdert feilmeldingene med tanke på at en del feilmeldinger nå i starten kan overstyres i apotek.

Det forventes at en slik «soft launch» vil redusere antall feilmeldinger og sikre tilgangen til legemidler.

– Det viktigste, og grunnen for at vi har en «soft launch», er at systemet kommer i bruk på rett måte. Et nytt system skal ikke komme til hinder for stabil og god legemiddelforsyning til pasientene, sier Mjaanes.

This article is relevant for:

General information
News & updates

Other news and project updates