Status messages

Ny versjon av NMVS 2. mai 2023

Ny versjon (v2.0) av NMVS er satt i produksjon.