Status messages

Ny versjon av NMVS (v4.0) produksjonssatt 21. mai 2024

Ny versjon av NMVS, versjon 4.0, er produksjonssatt